ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, συνήλθε στις 15/02/2016 σε τακτική συνεδρίαση και πληροφορήθηκε το θλιβερό γεγονός του θανάτου της αειμνήστου Ιφιγένειας Μαυροβασίλη, μητέρας της Βασιλικής Μαμουνή, Γενικής Γραμματέως του Δοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1.Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία
2.Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της
3.Να καταθέσει το ποσό των 400 €, αντί στεφάνου, υπέρ της «Διαμαντιδείου Στέγης».
4.Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ιστότοπο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Αρ.Πρ. 74

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών σύσσωμο παρέστη στη νεκρώσιμη ακολουθία της αειμνήστου Αρχοντούλας Παπάζογλου, αγαπημένης φίλης και δραστήριου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών του Σωματείου μας.
Σήμερα της 15η Φεβρουαρίου 2015 στην τακτική του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1.Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της
2.Να καταθέσει το ποσό των 400€, αντί στεφάνου, υπέρ της
«Διαμαντιδείου Στέγης»
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ιστότοπο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών.

Η Πρόεδρος

Ιφιγένεια Πανίδου

Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Μαμουνή