ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΠΟΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Θεσσαλονίκη 19/04/2016

Αρ.Πρ.169

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, συνήλθε στις 19/04/2016 σε τακτική συνεδρίαση και πληροφορήθηκε το θλιβερό γεγονός του θανάτου της αειμνήστου Πόπης Ανδρεάδου μέλους παλαιών διοικητικών συμβουλίων και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1.Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της
2.Να καταθέσει το ποσό των 200 €, αντί στεφάνου, υπέρ της «Διαμαντιδείου Στέγης».
3.Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ιστότοπο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών