ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΗ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, συνήλθε σήμερα 25 Απριλίου 2017 σε τακτική συνεδρίαση, μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό γεγονός του θανάτου του αείμνηστου Λαζάρου Ιωσηφίδη και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
2. Να καταθέσει το ποσό των 200,00€, αντί στεφάνου, υπέρ της
«Διαμαντιδείου Στέγης»
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Μέριμνας Ποντίων Κυριών

Η Πρόεδρος Ιφιγένεια Πανίδου
Η Γεν. Γραμματέας Βασιλική Μαμουνή