ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, συνήλθε στις 15/02/2016 σε τακτική συνεδρίαση και πληροφορήθηκε το θλιβερό γεγονός του θανάτου της αειμνήστου Ιφιγένειας Μαυροβασίλη, μητέρας της Βασιλικής Μαμουνή, Γενικής Γραμματέως του Δοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1.Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία
2.Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της
3.Να καταθέσει το ποσό των 400 €, αντί στεφάνου, υπέρ της «Διαμαντιδείου Στέγης».
4.Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ιστότοπο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών.