ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΕΝΗΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΟΥ

Για το φύλλο της 08/09/2016
<<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>>

Αριθμ. Πρωτ. 330
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, συνήλθε σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2016 σε έκτακτη συνεδρίαση, μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό γεγονός του θανάτου της αείμνηστης
Μένης Λυσσαρίδου,αγαπημένης φίλης και συζύγου του μεγάλου ευεργέτη του Σωματείου Κώστα Λυσσαρίδη και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1. Να παρακολουθήσει την κηδεία της.
2. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
3. Να καταθέσει το ποσό των 500,00€, αντί στεφάνου, υπέρ της «Διαμαντιδείου Στέγης».
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Μέριμνας Ποντίων Κυριών και στον ημερήσιο τύπο της πόλης μας.