Ψήφισμα στη μνήμη Βαλεντίνης Αδαμίδου

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών παρέστη στη νεκρώσιμη ακολουθία της αειμνήστου Βαλεντίνης Αδαμίδου.
Σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2017 στην τακτική του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1.Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της
2.Να καταθέσει το ποσό των 500,00€, αντί στεφάνου, υπέρ της
«Διαμαντιδείου Στέγης»
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ιστότοπο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών.